02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า

Youth Startup Fund (TED Fund) ขยายเวลารับสมัครโปรแกรมสนับสนุนทุนผู้ประกอบการ Start Up แก่นักศึกษาทุกระดับและทุกชั้นปี

Ideation Incentive Program (IDEA) ทีมละ 100,000 บาท
Prove of Concept (POC) ทีมละ 500,000 – 1,500,000 บาท

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2564

ฟอร์มผู้สมัคร : https://drive.google.com/drive/folders/1ICxNnZkuxOXaWswx92krt-ICkMoBCGr8
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.tedfund.most.go.th/index.php/youth-startup

สอบถามเพิ่มเติม

Facebook page : @bsic.rsu
E-mail : bsic@rsu.ac.th