02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า

True Startup Factsheet

โครงการบ่มเพาะนิสิตนักศึกษาและคนรุ่นใหม่ที่มี passion สนใจธุรกิจสตาร์ตอัพ โดยเชื่อมประสบการณ์สู่ความสำเร็จ ด้วยที่ปรึกษา เงินทุนสนับสนุน และต่อยอดกับธุรกิจต่างๆ ในกลุ่มทรู และพันธมิตรธุรกิจ เพื่อช่วยสร้างสตาร์ตอัพรุ่นใหม่ให้กับ Innovation Ecosystem ในประเทศไทย สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.trueincube.com/trueStartup

โดยผู้เข้าร่วมโครงการนี้ จะได้รับสิทธิประโยชน์จากกลุ่มทรูและพันธมิตร อาธิ

คลังความรู้ออนไลน์ด้านสตาร์ตอัพ จาก SET
แบบทดสอบความเป็นตัวตน Psytech จาก TrueLab Membership
Mentor สตาร์ตอัพตัวจริง พร้อมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งธุรกิจและเทคโนโลยีโดยเครือข่าย True Incube
พื้นที่การทำงานสร้างสรรค์นวัตกรรมและธุรกิจที่ True Digital Park
เงินทุนสำหรับการพัฒนาธุรกิจ แบ่งออกเป็น 3 Models
Idea/Concept 50,000 บาท สำหรับทีมแนวความคิดและแผนงานธุรกิจ
Prototype 100,000 บาท สำหรับทีมที่มีต้นแบบ สามารถใช้งานได้
Revenue/User 200,000 บาท สำหรับทีมที่มีรายได้ และกลุ่มผู้ใช้งาน

เงื่อนไข >> https://bit.ly/31HVjlJ