02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า

SET e-Learning : ห้องเรียนผู้ประกอบการ

คอร์สเรียนออนไลน์ง่ายๆ ที่จะช่วยให้คุณเข้าใจการทำธุรกิจแบบ Step-by-step

https://www.set.or.th/enterprise/partnership/startupthailand/home.html