02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า
วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น.
ณ RSU Co-Working Space ห้อง 340,342 ชั้น 3 ตึก 5 อาคารวิษณุรัตน์ มหาวิทยาลยรังสิต
นายพศวีร์ ศรีสราญกุลวงศ์ นักศึกษาศิษย์เก่าจาก วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยรังสิต
เจ้าของ Project ผลงานวีดีโอเกม “Preta แดนมรณะ” ได้นำเสนอผลงานต่อคณะทำงานกลั่นกรองร่างข้อเสนอโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (POC) ชุดที่ ครั้งที่ 1/2564 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) โดยมี ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็น เครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED FELLOW)
Preta แดนมรณะ เป็น Digital Content ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยมี Main Concept คือการหยิบยกวัฒนธรรมและความเชื่อเรื่องผีเปรตของไทย มาตีความใหม่ให้เกิดความน่าสนใจ ผ่านรูปแบบเกมสยองขวัญ แนว First Person โดยผู้เล่นต้องผจญภัยไปในดินแดนรกร้าง และเอาชีวิตรอดจาก อันตรายต่างๆ เกมให้ประสบการณ์หลากหลายแก้ผุ้เล่น สนุก ระทึกขวัญ ตื่นตากับกราฟิคที่สวยงาม สมจริง จาก Unreal Engine โดยเล่นบนเครื่อง PC ผ่านการให้บริการบน Steam โดยตัวเกมส์จะขายในราคา 350-450 บาท และคาดการณ์ยอดขายได้มากกว่า 50,000 ชุดภายในปี 2023
โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ได้แก่
-อาจารย์มนตรี อินทโชติ หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยรังสิต
-อาจารย์สุเมธ ผ่องพรรแข อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยรังสิต
โดยสามารถรับชม ติดตาม Preta แดนมรณะ ได้ทาง