02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า

จำนวนผู้เข้าเว็บไซต์วันนี้ : 63 คน     จำนวนผู้เข้าเว็บไซต์เดือนนี้ : 2054 คน     จำนวนผู้เข้าเว็บไซต์ทั้งหมด : 60699 คน     

ติดต่อเรา

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ มหาวิทยาลัยรังสิต

อาคารวิษณุรัตน์ (ตึก 5) ชั้น3 ห้อง 334 

52/347 ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

☏ โทร : 0-2997-2222 ต่อ 3202,3203,3204

✉ E-mail : bsic@rsu.ac.th

Facebook Pages