02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า

ข่าวสาร / ความเคลื่อนไหว

Green Dewy (บริษัท ดูดีพ จำกัด)  นำเสนอแผนธุรกิจต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน

Green Dewy (บริษัท ดูดีพ จำกัด) นำเสนอแผนธุรกิจต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ RSU Co-Working Space อาคาร5 ชั้น3...

อ่านเพิ่มเติม
Dewy กระถางต้นไม้ยิ้มได้   นำเสนอแผนธุรกิจ GSB Smart Start Up Company

Dewy กระถางต้นไม้ยิ้มได้ นำเสนอแผนธุรกิจ GSB Smart Start Up Company

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. Dewy กระถางต้นไม้ยิ้มได้ บริษัท ดูดีพ จำกัด...

อ่านเพิ่มเติม
Green Dewy  ร่วมบันทึกเทปถ่ายทำ สัมภาษณ์ รายการ TNN Startup

Green Dewy ร่วมบันทึกเทปถ่ายทำ สัมภาษณ์ รายการ TNN Startup

วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ RSU Co-Working Space อาคาร5 วิษณุรัตน์ ชั้น3...

อ่านเพิ่มเติม