02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า

ข่าวสาร / ความเคลื่อนไหว

ลงพื้นที่ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกกำลัง 2 ประจำปี 2565 สอนการทำบัญชีให้กับศูนย์การเรียนรู้โครงการหนองนาโมเดล

ลงพื้นที่ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกกำลัง 2 ประจำปี 2565 สอนการทำบัญชีให้กับศูนย์การเรียนรู้โครงการหนองนาโมเดล

วันพุธ ที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.      อาจารย์สุพรรษา เทียมประสิทธิ และ นักศึกษา...

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญชวนคนรุ่นใหม่ร่วมแข่งขันTHAILAND POST: JOURNEY TO STARTUP SANDBOX 2022 และ GPSC Greenovation Startup Sandbox

ขอเชิญชวนคนรุ่นใหม่ร่วมแข่งขันTHAILAND POST: JOURNEY TO STARTUP SANDBOX 2022 และ GPSC Greenovation Startup Sandbox

True Digital Park ร่วมมือกับ ไปรษณีย์ไทย ขอเชิญชวนคนรุ่นใหม่ร่วมแข่งขันเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรม...

อ่านเพิ่มเติม
ร่วมส่งกำลังใจให้กับ น้องๆ ในการเข้าร่วมการแข่งขัน startup thailand league 2022 (การแข่งขันแบบออนไลน์)

ร่วมส่งกำลังใจให้กับ น้องๆ ในการเข้าร่วมการแข่งขัน startup thailand league 2022 (การแข่งขันแบบออนไลน์)

ร่วมส่งกำลังใจให้กับ น้องๆ ในการเข้าร่วมการแข่งขัน startup thailand league 2022...

อ่านเพิ่มเติม
Boot camp ซ้อมการ picthing STL2022 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขัน Startup Thailand League 2022

Boot camp ซ้อมการ picthing STL2022 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขัน Startup Thailand League 2022

วันพฤหัส ที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 9:30 น. ณ RSU Co-Working Space อาคาร5 ชั้น3 มหาวิทยาลัยรังสิต  ...

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านสวยใสพัฒนา ทำการสอนบัญชี โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกกำลัง 2 ประจำปี 2565

ลงพื้นที่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านสวยใสพัฒนา ทำการสอนบัญชี โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกกำลัง 2 ประจำปี 2565

วันพุธ ที่ 8 มิถุยายน 2565 เวลา 10.00 น.       อาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต...

อ่านเพิ่มเติม