02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า
ลงพื้นที่ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกกำลัง 2 ประจำปี 2565 สอนการทำบัญชีให้กับศูนย์การเรียนรู้โครงการหนองนาโมเดล

ลงพื้นที่ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกกำลัง 2 ประจำปี 2565 สอนการทำบัญชีให้กับศูนย์การเรียนรู้โครงการหนองนาโมเดล

วันพุธ ที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.      อาจารย์สุพรรษา เทียมประสิทธิ และ นักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต (กลุ่ม พัฒนาไปกับ RSU) ได้ลงพื้นที่ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกกำลัง 2 ประจำปี 2565 สอนการทำบัญชีให้กับศูนย์การเรียนรู้โครงการหนองนาโมเดล      สบ.4042...
ขอเชิญชวนคนรุ่นใหม่ร่วมแข่งขันTHAILAND POST: JOURNEY TO STARTUP SANDBOX 2022 และ GPSC Greenovation Startup Sandbox

ขอเชิญชวนคนรุ่นใหม่ร่วมแข่งขันTHAILAND POST: JOURNEY TO STARTUP SANDBOX 2022 และ GPSC Greenovation Startup Sandbox

True Digital Park ร่วมมือกับ ไปรษณีย์ไทย ขอเชิญชวนคนรุ่นใหม่ร่วมแข่งขันเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรม เสริมสร้างศักยภาพและผลักดันประสิทธิภาพ แวดวงธุรกิจขนส่งสู่โลกอนาคต และการให้บริการแก่ประชาชนที่เหนือกว่าภายใต้โจทย์ “เราจะส่งมอบคุณค่าที่เหนือกว่าความต้องการ...
ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน รายวิชา RSU151

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน รายวิชา RSU151

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน รายวิชา RSU151 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา โดยมี ผศ.ภาคภูมิ ชัยศิริประเสริฐ เป็นผู้สอนในรายวิชา   ศูนย์บริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต Rangsit University #ฝ่ายวิสาหกิจ...
ร่วมส่งกำลังใจให้กับ น้องๆ ในการเข้าร่วมการแข่งขัน startup thailand league 2022 (การแข่งขันแบบออนไลน์)

ร่วมส่งกำลังใจให้กับ น้องๆ ในการเข้าร่วมการแข่งขัน startup thailand league 2022 (การแข่งขันแบบออนไลน์)

ร่วมส่งกำลังใจให้กับ น้องๆ ในการเข้าร่วมการแข่งขัน startup thailand league 2022 (การแข่งขันแบบออนไลน์) ได้ใน วันเสาร์ ที่ 18 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่ เวลา 11.00 – 15.00 น.      ณ RSU Co-Working Space อาคาร5 ชั้น3 มหาวิทยาลัยรังสิต                                  ...
Boot camp ซ้อมการ picthing STL2022 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขัน Startup Thailand League 2022

Boot camp ซ้อมการ picthing STL2022 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขัน Startup Thailand League 2022

วันพฤหัส ที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 9:30 น. ณ RSU Co-Working Space อาคาร5 ชั้น3 มหาวิทยาลัยรังสิต       ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัด Boot camp ซ้อมการ picthing STL2022 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขัน Startup Thailand League 2022  ...
ลงพื้นที่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านสวยใสพัฒนา ทำการสอนบัญชี โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกกำลัง 2 ประจำปี 2565

ลงพื้นที่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านสวยใสพัฒนา ทำการสอนบัญชี โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกกำลัง 2 ประจำปี 2565

วันพุธ ที่ 8 มิถุยายน 2565 เวลา 10.00 น.       อาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต (กลุ่มรังสิตร่วมใจ) ได้ลงพื้นที่ ทำการสอนบัญชี โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกกำลัง 2 ประจำปี 2565 ของ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านสวยใสพัฒนา โดยมีทางธนาคารออมสิน...