02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า
10 TEAM RSU STARTUP 2021

10 TEAM RSU STARTUP 2021

วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ มหาวิทยาลัยรังสิต ฝ่ายวิสาหกิจ ได้ร่วมประกวดผลงานนวัตกรรม ไอเดีย  Pitching Regional Startup Thailand League 2021 ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)...
นำเสนอ POC (TED fund) Dewy กระถางต้นไม้ยิ้มได้

นำเสนอ POC (TED fund) Dewy กระถางต้นไม้ยิ้มได้

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ RSU Co-Working Space อาคารวิษณุรัตน์ ตึก5 ชั้น3        บริษัท ดูดีพ จำกัด ได้ร่วมนำเสนอ POC ในการประุชุมคณะทำงานกลั่นกรองร่างข้อเสนอโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (POC) ชุดที่1 ครั้งที่ 3/2564...
ซักซ้อม เตรียมความพร้อมการนำเสนอ IDEA (TED Fund)

ซักซ้อม เตรียมความพร้อมการนำเสนอ IDEA (TED Fund)

ซักซ้อม เตรียมความพร้อมการนำเสนอ IDEA (TED Fund)วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน เวลา 10.00 – 15.40 น.ณ ห้อง RSU Co-Working Space อาคารวิษณุรัตน์ ตึก5 ชั้น3ผู้เสนอโครงการ Ideation Incentive Program (IDEA) จำนวน 4ทีม...
เตรียมความพร้อมนำเสนอ IDEA นักศึกษาวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์

เตรียมความพร้อมนำเสนอ IDEA นักศึกษาวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์

วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ (ห้อง333) นางสาวปภาวี ชาวนาดอน , นางสาวศุภรดา ไชยบัวแก้ว และนางสาวณัฐธิญา หิมเวช นักศึกษาจากวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้ร่วมซักซ้อม เตรียมความพร้อมในการนำเสนอ Ideation...
บ่มเพาะเตรียมความพร้อม นำเสนอ IDEA (TED Fund)

บ่มเพาะเตรียมความพร้อม นำเสนอ IDEA (TED Fund)

วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ (ห้อง334) อาคารวิษณุรัตน์ ชั้น 3 เวลา 09.00 น. สถาบันส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต นายณัชพล แดงสุนทรชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยท่องเที่ยวและการบริการ (ผู้เสนอโครงการ) , นายกิตติธัช...
สัปดาห์แรก รายวิชา RSU151 (เทอมS/2564)

สัปดาห์แรก รายวิชา RSU151 (เทอมS/2564)

สัปดาห์แรก รายวิชา RSU151 ประสบการณ์จากการสตาร์ทอัพ และการเป็น ผู้ประกอบการธุรกิจ (เทอม S/2564) RSU Gen.Ed รูปการเรียน การสอนออนไลน์ ผ่านGoogle Meet โดย อาจารย์ภาคภูมิ ชัยศิริประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี...