02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า
Green Dewy (บริษัท ดูดีพ จำกัด)  นำเสนอแผนธุรกิจต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน

Green Dewy (บริษัท ดูดีพ จำกัด) นำเสนอแผนธุรกิจต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 10.00 – 11.00 น. ณ RSU Co-Working Space อาคาร5 ชั้น3 มหาวิทยาลัยรังสิต Green Dewy (บริษัท ดูดีพ จำกัด) นำเสนอแผนธุรกิจต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดตั้งทีม Smart Startup Company by GSB Startup...
Dewy กระถางต้นไม้ยิ้มได้   นำเสนอแผนธุรกิจ GSB Smart Start Up Company

Dewy กระถางต้นไม้ยิ้มได้ นำเสนอแผนธุรกิจ GSB Smart Start Up Company

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. Dewy กระถางต้นไม้ยิ้มได้ บริษัท ดูดีพ จำกัด นำเสนอแผนธุรกิจ GSB Smart Start Up Company กับธนาคารออมสินรอบแรก ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Microsoft Team โดยมีผู้ร่วมนำเสนอ ได้แก่ – นางสาวฟอง อินแสง นักศึกษาคณะบัญชี –...
BizzUp Idea Maketplace

BizzUp Idea Maketplace

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 14.15 – 15.00 น. อาจารย์ศศิธร ปังศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและ Start Up พร้อมด้วย ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ชินศรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ และ ผศ.ดร.ธรรณพ อารีพรรค รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการทางนวัตกรรมและวิสาหกิจ...
RSU Startup Demo Prototype 2021

RSU Startup Demo Prototype 2021

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ RSU Co-Working Space อาคาร5 ชั้น3 มหาวิทยาลัยรังสิต ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและ Start Up ฝ่ายวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดกิจกรรมโชว์ผลงาน Start Up นักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบ Startup Thailand League Prototype 2021...
Green Dewy  ร่วมบันทึกเทปถ่ายทำ สัมภาษณ์ รายการ TNN Startup

Green Dewy ร่วมบันทึกเทปถ่ายทำ สัมภาษณ์ รายการ TNN Startup

วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ RSU Co-Working Space อาคาร5 วิษณุรัตน์ ชั้น3 มหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย์ / นักศึกษา เจ้าของผลงาน Green Dewy กระถางต้นไม้อัจฉริยะ ร่วมบันทึกเทปถ่ายทำ สัมภาษณ์ รายการ TNN Startup ที่จะออกอากาศในวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564...
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ผ่านเข้ารอบ Startup Thailand League Prototype 2021

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ผ่านเข้ารอบ Startup Thailand League Prototype 2021

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ผ่านเข้ารอบ Startup Thailand League Prototype 2021 ได้รับเงินสนับสนุนทีมละ 25,000 บาท จำนวน 4 ทีม รวมทั้งสิ้น 100,000บาท 1. Non-Invative Cholesteral Meter...