02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า
Green Dewy  ร่วมบันทึกเทปถ่ายทำ สัมภาษณ์ รายการ TNN Startup

Green Dewy ร่วมบันทึกเทปถ่ายทำ สัมภาษณ์ รายการ TNN Startup

วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ RSU Co-Working Space อาคาร5 วิษณุรัตน์ ชั้น3 มหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย์ / นักศึกษา เจ้าของผลงาน Green Dewy กระถางต้นไม้อัจฉริยะ ร่วมบันทึกเทปถ่ายทำ สัมภาษณ์ รายการ TNN Startup ที่จะออกอากาศในวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564...
ต้อนรับ ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ราชภัฏสวนสุนันทา เข้าศึกษาดูงานโครงการ Start up มหาวิทยาลัยรังสิต

ต้อนรับ ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ราชภัฏสวนสุนันทา เข้าศึกษาดูงานโครงการ Start up มหาวิทยาลัยรังสิต

   วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.  ณ RSU Co-Working Space ชั้น3 ตึก5 อาคารวิษณุรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต     ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ ฝ่ายวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต    เปิดบ้านต้อนรับ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา...