02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า
Green Dewy (บริษัท ดูดีพ จำกัด)  นำเสนอแผนธุรกิจต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน

Green Dewy (บริษัท ดูดีพ จำกัด) นำเสนอแผนธุรกิจต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 10.00 – 11.00 น. ณ RSU Co-Working Space อาคาร5 ชั้น3 มหาวิทยาลัยรังสิต Green Dewy (บริษัท ดูดีพ จำกัด) นำเสนอแผนธุรกิจต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดตั้งทีม Smart Startup Company by GSB Startup...
RSU Startup Demo Prototype 2021

RSU Startup Demo Prototype 2021

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ RSU Co-Working Space อาคาร5 ชั้น3 มหาวิทยาลัยรังสิต ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและ Start Up ฝ่ายวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดกิจกรรมโชว์ผลงาน Start Up นักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบ Startup Thailand League Prototype 2021...
ปูนาขาไม่เก ทีม The Best โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยรังสิต ปี 2563-2564

ปูนาขาไม่เก ทีม The Best โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยรังสิต ปี 2563-2564

ทีม ปูนาขาไม่เก  วิสาหกิจชุมชนเพ็ชรประไพหัตถศิลป์  ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการธนาคารออมสินและมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นทีมยอดเยี่ยม (The Best) ในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยรังสิต ปี 2563-2564 วิสาหกิจชุมชนเพ็ชรประไพหัตถศิลป์  ตั้งอยู่ 6/2 หมู่ 3...
Green Dewy  ร่วมบันทึกเทปถ่ายทำ สัมภาษณ์ รายการ TNN Startup

Green Dewy ร่วมบันทึกเทปถ่ายทำ สัมภาษณ์ รายการ TNN Startup

วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ RSU Co-Working Space อาคาร5 วิษณุรัตน์ ชั้น3 มหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย์ / นักศึกษา เจ้าของผลงาน Green Dewy กระถางต้นไม้อัจฉริยะ ร่วมบันทึกเทปถ่ายทำ สัมภาษณ์ รายการ TNN Startup ที่จะออกอากาศในวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564...
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ผ่านเข้ารอบ Startup Thailand League Prototype 2021

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ผ่านเข้ารอบ Startup Thailand League Prototype 2021

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ผ่านเข้ารอบ Startup Thailand League Prototype 2021 ได้รับเงินสนับสนุนทีมละ 25,000 บาท จำนวน 4 ทีม รวมทั้งสิ้น 100,000บาท 1. Non-Invative Cholesteral Meter...
10 TEAM RSU STARTUP 2021

10 TEAM RSU STARTUP 2021

วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ มหาวิทยาลัยรังสิต ฝ่ายวิสาหกิจ ได้ร่วมประกวดผลงานนวัตกรรม ไอเดีย  Pitching Regional Startup Thailand League 2021 ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)...