02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า
ขอแสดงความยินดีกับทีม ผลิตภัณฑ์จากกาบหมากใยมะพร้าว และเครื่องอัดขึ้นรูปภาชนะต้นแบบ

ขอแสดงความยินดีกับทีม ผลิตภัณฑ์จากกาบหมากใยมะพร้าว และเครื่องอัดขึ้นรูปภาชนะต้นแบบ

ขอแสดงความยินดีกับทีม ผลิตภัณฑ์จากกาบหมากใยมะพร้าว และเครื่องอัดขึ้นรูปภาชนะต้นแบบ ที่ได้รับอนุมัติการสนับสนุนจาก โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น ( Youth Startup Fund ) : IDEA จำนวนเงิน 100,000 บาท วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์,มหาวิทยาลัยรังสิต ศูนย์บริการทางวิชาการ...
ขอแสดงความยินดีกับทีม 6 DOF

ขอแสดงความยินดีกับทีม 6 DOF

ขอแสดงความยินดีกับทีม 6 DOFที่ได้รับอนุมัติการสนับสนุนจาก โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น ( Youth Startup Fund ) : POCจำนวนเงิน 1,500,000 บาทวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต ศูนย์บริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ...
ขอแสดงความยินดีกับทีม Preta แดนมรณะ

ขอแสดงความยินดีกับทีม Preta แดนมรณะ

ขอแสดงความยินดีกับทีม Preta แดนมรณะ ที่ได้รับอนุมัติการสนับสนุนจาก โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น ( Youth Startup Fund ) : POC จำนวนเงิน 1,360,000 บาท วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต ศูนย์บริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ...
ขอแสดงความยินดีกับทีม Momen mini bike

ขอแสดงความยินดีกับทีม Momen mini bike

ขอแสดงความยินดีกับทีม Momen mini bikeที่ได้รับอนุมัติการสนับสนุนจาก โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น ( Youth Startup Fund ) : POCจำนวนเงิน 1,300,000 บาท วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต ศูนย์บริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ...
ขอแสดงความยินดีกับทีม Dewy กระถางต้นไม้ยิ้มได้

ขอแสดงความยินดีกับทีม Dewy กระถางต้นไม้ยิ้มได้

ขอแสดงความยินดีกับทีม Dewy กระถางต้นไม้ยิ้มได้ ที่ได้รับอนุมัติทุนสนับสนุนจาก ธนาคารออมสิน(Smart Startup Company) จำนวนเงิน 200,000 บาท           ศูนย์บริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี...
Green Dewy (บริษัท ดูดีพ จำกัด)  นำเสนอแผนธุรกิจต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน

Green Dewy (บริษัท ดูดีพ จำกัด) นำเสนอแผนธุรกิจต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 10.00 – 11.00 น. ณ RSU Co-Working Space อาคาร5 ชั้น3 มหาวิทยาลัยรังสิต Green Dewy (บริษัท ดูดีพ จำกัด) นำเสนอแผนธุรกิจต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดตั้งทีม Smart Startup Company by GSB Startup...