02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า
RSU Startup Demo Prototype 2021

RSU Startup Demo Prototype 2021

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ RSU Co-Working Space อาคาร5 ชั้น3 มหาวิทยาลัยรังสิต ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและ Start Up ฝ่ายวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดกิจกรรมโชว์ผลงาน Start Up นักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบ Startup Thailand League Prototype 2021...
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ผ่านเข้ารอบ Startup Thailand League Prototype 2021

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ผ่านเข้ารอบ Startup Thailand League Prototype 2021

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ผ่านเข้ารอบ Startup Thailand League Prototype 2021 ได้รับเงินสนับสนุนทีมละ 25,000 บาท จำนวน 4 ทีม รวมทั้งสิ้น 100,000บาท 1. Non-Invative Cholesteral Meter...
10 TEAM RSU STARTUP 2021

10 TEAM RSU STARTUP 2021

วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ มหาวิทยาลัยรังสิต ฝ่ายวิสาหกิจ ได้ร่วมประกวดผลงานนวัตกรรม ไอเดีย  Pitching Regional Startup Thailand League 2021 ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)...
แชร์ประสบการณ์ ก้าวแรกสู่ธุรกิจนวัตกรรมดิจิทัล

แชร์ประสบการณ์ ก้าวแรกสู่ธุรกิจนวัตกรรมดิจิทัล

วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564  ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ ฝ่ายวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ดำเนินงานจัดกิจกรรมโครงการ RSU Boot Camp Startup 2021  ภายในงานได้มีการจัดเสวนา แชร์ประสบการณ์ให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ในหัวข้อ...
RSU Boot Camp Startup 2021

RSU Boot Camp Startup 2021

      พิธีเปิดโครงการกิจกรรม RSU Boot Camp 2021 ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ ฝ่ายวิสาหกิจ ได้ดำเนินงานจัดกิจกรรม RSU Boot Camp 2021 ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2564           ณ ห้อง 6-200 อาคารพระพิฆเนศ (Student Center) มหาวิทยาลัยรังสิต      ได้รับเกียรติจาก...