02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า
GSB Micropreneur 2565 “อบรมให้ความรู้ทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการเริ่มต้น 2565”

GSB Micropreneur 2565 “อบรมให้ความรู้ทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการเริ่มต้น 2565”

  📣 ​เปิดลงทะเบียนแล้ว 📣🎓 หลักสูตรอบรมออนไลน์ GSB Micropreneur 2565 🚀 พบกันวิชาแรก วันเสาร์ ที่ 23 เมษายน 2565 ⌛️ เวลา 10.00-11.30 น. ทาง Facebook Fanpage : GSB SMEs Startup💻 อบรมออนไลน์เพื่อเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ 🚀 📌...
อบรมหลักสูตร  “การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการที่พัก/โฮมสเตย์ และท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน ปี 2565”

อบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการที่พัก/โฮมสเตย์ และท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน ปี 2565”

📢📢📢 สำคัญ!! เรื่อง การจัดอบรม “รุ่นที่ 1 ” วันที่ 29 เมษายน 2565 💖ธ.ออมสิน เชิญชวนผู้ประกอบการที่พัก/ โฮมสเตย์ / โฮมลอดจ์ / ท่องเที่ยวชุมชน / ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในชุมชน เข้าอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการที่พัก/โฮมสเตย์...
อบรมหลักสูตร “กลยุทธ์โปรโมทสินค้าผ่าน live commerce อย่างมืออาชีพ”

อบรมหลักสูตร “กลยุทธ์โปรโมทสินค้าผ่าน live commerce อย่างมืออาชีพ”

ธนาคารออมสิน ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เชิญชวนผู้ที่สนใจ ร่วมอบรมหลักสูตร “กลยุทธ์โปรโมทสินค้าผ่าน live commerce อย่างมืออาชีพ” เพื่อเพิ่มความรู้ในด้าน บุคลิกภาพ การใช้น้ำเสียง เทคนิคการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ Tiktok/Facebook การตลาด...
Green Dewy (บริษัท ดูดีพ จำกัด)  นำเสนอแผนธุรกิจต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน

Green Dewy (บริษัท ดูดีพ จำกัด) นำเสนอแผนธุรกิจต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 10.00 – 11.00 น. ณ RSU Co-Working Space อาคาร5 ชั้น3 มหาวิทยาลัยรังสิต Green Dewy (บริษัท ดูดีพ จำกัด) นำเสนอแผนธุรกิจต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดตั้งทีม Smart Startup Company by GSB Startup...
Dewy กระถางต้นไม้ยิ้มได้   นำเสนอแผนธุรกิจ GSB Smart Start Up Company

Dewy กระถางต้นไม้ยิ้มได้ นำเสนอแผนธุรกิจ GSB Smart Start Up Company

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. Dewy กระถางต้นไม้ยิ้มได้ บริษัท ดูดีพ จำกัด นำเสนอแผนธุรกิจ GSB Smart Start Up Company กับธนาคารออมสินรอบแรก ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Microsoft Team โดยมีผู้ร่วมนำเสนอ ได้แก่ – นางสาวฟอง อินแสง นักศึกษาคณะบัญชี –...
ปูนาขาไม่เก ทีม The Best โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยรังสิต ปี 2563-2564

ปูนาขาไม่เก ทีม The Best โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยรังสิต ปี 2563-2564

ทีม ปูนาขาไม่เก  วิสาหกิจชุมชนเพ็ชรประไพหัตถศิลป์  ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการธนาคารออมสินและมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นทีมยอดเยี่ยม (The Best) ในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยรังสิต ปี 2563-2564 วิสาหกิจชุมชนเพ็ชรประไพหัตถศิลป์  ตั้งอยู่ 6/2 หมู่ 3...