02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า

ผลงาน / รางวัล

Green Dewy (บริษัท ดูดีพ จำกัด)  นำเสนอแผนธุรกิจต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน
Green Dewy (บริษัท ดูดีพ จำกัด) นำเสนอแผนธุรกิจต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ RSU Co-Working Space อาคาร5 ชั้น3 มหาวิทยาลัยรังสิต Green Dewy (บริษัท ดูดีพ จำกัด) นำเสนอแผนธุรกิจต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดตั้งทีม Smart Startup Company by GSB Startup...

อ่านเพิ่มเติม
RSU Startup Demo Prototype 2021
RSU Startup Demo Prototype 2021

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ RSU Co-Working Space อาคาร5 ชั้น3 มหาวิทยาลัยรังสิต ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและ Start Up ฝ่ายวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดกิจกรรมโชว์ผลงาน Start Up นักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบ Startup Thailand League Prototype...

อ่านเพิ่มเติม
ปูนาขาไม่เก ทีม The Best โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยรังสิต ปี 2563-2564
ปูนาขาไม่เก ทีม The Best โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยรังสิต ปี 2563-2564

ทีม ปูนาขาไม่เก  วิสาหกิจชุมชนเพ็ชรประไพหัตถศิลป์  ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการธนาคารออมสินและมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นทีมยอดเยี่ยม (The Best) ในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยรังสิต ปี 2563-2564 วิสาหกิจชุมชนเพ็ชรประไพหัตถศิลป์  ตั้งอยู่...

อ่านเพิ่มเติม
Green Dewy  ร่วมบันทึกเทปถ่ายทำ สัมภาษณ์ รายการ TNN Startup
Green Dewy ร่วมบันทึกเทปถ่ายทำ สัมภาษณ์ รายการ TNN Startup

วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ RSU Co-Working Space อาคาร5 วิษณุรัตน์ ชั้น3 มหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย์ / นักศึกษา เจ้าของผลงาน Green Dewy กระถางต้นไม้อัจฉริยะ ร่วมบันทึกเทปถ่ายทำ สัมภาษณ์ รายการ TNN Startup...

อ่านเพิ่มเติม
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ผ่านเข้ารอบ Startup Thailand League Prototype 2021
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ผ่านเข้ารอบ Startup Thailand League Prototype 2021

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ผ่านเข้ารอบ Startup Thailand League Prototype 2021 ได้รับเงินสนับสนุนทีมละ 25,000 บาท จำนวน 4 ทีม รวมทั้งสิ้น 100,000บาท 1. Non-Invative Cholesteral Meter...

อ่านเพิ่มเติม
10 TEAM RSU STARTUP 2021
10 TEAM RSU STARTUP 2021

วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ มหาวิทยาลัยรังสิต ฝ่ายวิสาหกิจ ได้ร่วมประกวดผลงานนวัตกรรม ไอเดีย  Pitching Regional Startup Thailand League 2021 ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)...

อ่านเพิ่มเติม