02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า

ผลงาน / รางวัล

ขอแสดงความยินดีกับทีม DEKVEN
ขอแสดงความยินดีกับทีม DEKVEN

ขอแสดงความยินดีกับทีม DEKVEN เครื่องทดสอบเครื่องช่วยหายใจ ที่ได้รับอนุมัติการสนับสนุนจาก โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น ( Youth Startup Fund ) : IDEA จำนวนเงิน 100,000 บาท   ศูนย์บริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต                                       ...

อ่านเพิ่มเติม
ขอแสดงความยินดีกับทีม ผลิตภัณฑ์จากกาบหมากใยมะพร้าว และเครื่องอัดขึ้นรูปภาชนะต้นแบบ
ขอแสดงความยินดีกับทีม ผลิตภัณฑ์จากกาบหมากใยมะพร้าว และเครื่องอัดขึ้นรูปภาชนะต้นแบบ

ขอแสดงความยินดีกับทีม ผลิตภัณฑ์จากกาบหมากใยมะพร้าว และเครื่องอัดขึ้นรูปภาชนะต้นแบบ ที่ได้รับอนุมัติการสนับสนุนจาก โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น ( Youth Startup Fund ) : IDEA จำนวนเงิน 100,000 บาท วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์,มหาวิทยาลัยรังสิต...

อ่านเพิ่มเติม
ขอแสดงความยินดีกับทีม 6 DOF
ขอแสดงความยินดีกับทีม 6 DOF

ขอแสดงความยินดีกับทีม 6 DOFที่ได้รับอนุมัติการสนับสนุนจาก โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น ( Youth Startup Fund ) : POCจำนวนเงิน 1,500,000 บาทวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต ศูนย์บริการทางวิชาการ...

อ่านเพิ่มเติม
ขอแสดงความยินดีกับทีม Preta แดนมรณะ
ขอแสดงความยินดีกับทีม Preta แดนมรณะ

ขอแสดงความยินดีกับทีม Preta แดนมรณะ ที่ได้รับอนุมัติการสนับสนุนจาก โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น ( Youth Startup Fund ) : POC จำนวนเงิน 1,360,000 บาท วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต ศูนย์บริการทางวิชาการ...

อ่านเพิ่มเติม
ขอแสดงความยินดีกับทีม Momen mini bike
ขอแสดงความยินดีกับทีม Momen mini bike

ขอแสดงความยินดีกับทีม Momen mini bikeที่ได้รับอนุมัติการสนับสนุนจาก โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น ( Youth Startup Fund ) : POCจำนวนเงิน 1,300,000 บาท วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต ศูนย์บริการทางวิชาการ...

อ่านเพิ่มเติม
ขอแสดงความยินดีกับทีม Dewy กระถางต้นไม้ยิ้มได้
ขอแสดงความยินดีกับทีม Dewy กระถางต้นไม้ยิ้มได้

ขอแสดงความยินดีกับทีม Dewy กระถางต้นไม้ยิ้มได้ ที่ได้รับอนุมัติทุนสนับสนุนจาก ธนาคารออมสิน(Smart Startup Company) จำนวนเงิน 200,000 บาท           ศูนย์บริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ มหาวิทยาลัยรังสิต...

อ่านเพิ่มเติม