02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า

MONTHLY PITCHING

การคัดเลือกที่มองหาธุรกิจที่ตอบโจทย์ AIS The StartUp
ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ FinTech and Payment, Insurance, VDO streaming, Gaming
และธุรกิจอื่นๆ เพื่อโอกาสที่จะเติบโตได้ทั้งในประเทศและนอกประเทศ
อย่ารอช้า เรารอผลงานของคุณอยู่

ข้อมูลเพิ่มเติม >> https://www.ais.co.th/thestartup/pitching.html