02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า

📢 ธนาคารออมสิน ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เชิญชวนผู้ที่สนใจ ร่วมอบรมหลักสูตร “กลยุทธ์โปรโมทสินค้าผ่าน live commerce อย่างมืออาชีพ” เพื่อเพิ่มความรู้ในด้าน บุคลิกภาพ การใช้น้ำเสียง เทคนิคการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ Tiktok/Facebook การตลาด Online และเทคนิคเพิ่มยอดคนดู 👩🏻‍💻โดยวิทยากรมืออาชีพ คุณธนอิน ตุ้มหิรัญ (อาจารย์โซดา) หัวหน้าโครงการ Live commerce ของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน E-commerce ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

📝 ลงทะเบียนได้แล้วที่ https://e-training.tpqi.go.th/courses/410/info

📞 สอบถามข้อมูล ‪063-373-3926‬