02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า
? ​อบรมออนไลน์ GSB Micropreneur ? พบกันวิชาแรก วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.? อบรม Online เพื่อเป็นสุดยอดผู้ประกอบการ ?
? สำหรับผู้ที่กำลังมองหาความรู้ทางธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการในยุค New Normal รวม 7 วิชา
✅ จบหลักสูตรรับใบ E-certificate
✅ รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมกับธนาคารออมสิน
?​ สมัครฟรี ?​ รับจำนวนจำกัด ?
⏩ คลิกสมัคร https://ednext.in.th/regis/