02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า

? ฟรี ? เชิญร่วมอบรม Online เพื่อเป็นสุดยอดผู้ประกอบการ ?​ สมัครฟรี ?​ รับจำนวนจำกัด ?
อบรมออนไลน์ GSB Micropreneur
? สำหรับนักศึกษา และผู้สนใจเริ่มธุรกิจ ที่กำลังมองหาความรู้ทางธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการเริ่มต้นในยุค New Normal รวม 7 วิชา
✅ จบหลักสูตรรับใบ E-certificate
✅ รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมกับธนาคารออมสิน
⏩ คลิกสมัคร https://ednext.in.th/regis/
#GSBSMEsStartup