02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า
ขอแสดงความยินดีกับทีม DEKVEN

ขอแสดงความยินดีกับทีม DEKVEN

ขอแสดงความยินดีกับทีม DEKVEN เครื่องทดสอบเครื่องช่วยหายใจ ที่ได้รับอนุมัติการสนับสนุนจาก โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น ( Youth Startup Fund ) : IDEA จำนวนเงิน 100,000 บาท   ศูนย์บริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต                                                           ...
ทีม Ventilator tester : เครื่องทดสอบเครื่องช่วยหายใจ ได้ผ่านการรับรองจาก ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าร่วมแข่งขันผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting (TED Fund)

ทีม Ventilator tester : เครื่องทดสอบเครื่องช่วยหายใจ ได้ผ่านการรับรองจาก ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าร่วมแข่งขันผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting (TED Fund)

วันอังคาร ที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:00 น. ณ อาคาร5 ชั้น3 ห้อง 334 ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ มหาวิทยาลัยรังสิต ทีม Ventilator tester : เครื่องทดสอบเครื่องช่วยหายใจ ได้ผ่านการรับรองจาก ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ มหาวิทยาลัยรังสิต...
ลงพื้นที่ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกกำลัง 2 ประจำปี 2565 ของ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านสวยใสพัฒนา ครั้งที่2

ลงพื้นที่ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกกำลัง 2 ประจำปี 2565 ของ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านสวยใสพัฒนา ครั้งที่2

วันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.30 น.    อาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต (กลุ่มรังสิตร่วมใจ) ได้ลงพื้นที่ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกกำลัง 2 ประจำปี 2565 ของ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านสวยใสพัฒนา ครั้งที่2 46/211 หมู่ 4...
BOOT CAMP Startup Thailand League 2022

BOOT CAMP Startup Thailand League 2022

มาแล้ว BOOT CAMP Startup Thailand League 2022 วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2565 อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างนวัตกรรม เตรียมตัวสู่เวที Startup Thailand League ระดับประเทศ! ณ ห้อง Co-Working Space   ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ...