02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า
กิจกรรมเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างศักยภาพให้กับเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (Train the Trainer) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กิจกรรมเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างศักยภาพให้กับเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (Train the Trainer) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565   ณ KX Knowledge Xchang ผอ.ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ ม.รังสิต (อ.ศศิธร ปังศิริกุล)​ เข้าร่วมสัมมนา กิจกรรมเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างศักยภาพให้กับเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (Train the Trainer) ปีงบประมาณ...
ขอแสดงความยินดีกับทีม ผลิตภัณฑ์จากกาบหมากใยมะพร้าว และเครื่องอัดขึ้นรูปภาชนะต้นแบบ

ขอแสดงความยินดีกับทีม ผลิตภัณฑ์จากกาบหมากใยมะพร้าว และเครื่องอัดขึ้นรูปภาชนะต้นแบบ

ขอแสดงความยินดีกับทีม ผลิตภัณฑ์จากกาบหมากใยมะพร้าว และเครื่องอัดขึ้นรูปภาชนะต้นแบบ ที่ได้รับอนุมัติการสนับสนุนจาก โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น ( Youth Startup Fund ) : IDEA จำนวนเงิน 100,000 บาท วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์,มหาวิทยาลัยรังสิต ศูนย์บริการทางวิชาการ...
ขอแสดงความยินดีกับทีม 6 DOF

ขอแสดงความยินดีกับทีม 6 DOF

ขอแสดงความยินดีกับทีม 6 DOFที่ได้รับอนุมัติการสนับสนุนจาก โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น ( Youth Startup Fund ) : POCจำนวนเงิน 1,500,000 บาทวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต ศูนย์บริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ...
ขอแสดงความยินดีกับทีม Preta แดนมรณะ

ขอแสดงความยินดีกับทีม Preta แดนมรณะ

ขอแสดงความยินดีกับทีม Preta แดนมรณะ ที่ได้รับอนุมัติการสนับสนุนจาก โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น ( Youth Startup Fund ) : POC จำนวนเงิน 1,360,000 บาท วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต ศูนย์บริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ...
ขอแสดงความยินดีกับทีม Momen mini bike

ขอแสดงความยินดีกับทีม Momen mini bike

ขอแสดงความยินดีกับทีม Momen mini bikeที่ได้รับอนุมัติการสนับสนุนจาก โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น ( Youth Startup Fund ) : POCจำนวนเงิน 1,300,000 บาท วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต ศูนย์บริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ...