02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า
SET e-Learning : ห้องเรียนผู้ประกอบการ ในโครงการ Startup Thailand League 2022

SET e-Learning : ห้องเรียนผู้ประกอบการ ในโครงการ Startup Thailand League 2022

หลักสูตรอบรม SET e-Learning : ห้องเรียนผู้ประกอบการในโครงการ Startup Thailand League 2022      เนื้อหาครอบคลุมด้านการประกอบธุรกิจ     หลักสูตรละ 1 ชั่วโมง มีการสอบผ่านมี e-Certificate  มีหัวข้อให้เลือกทั้งหมด 34 หลักสูตร  ระยะเวลาในการเข้า ตั้งแต่ 8 เมษายน – 31...
โครงการ Startup Thailand League 2022

โครงการ Startup Thailand League 2022

มาแล้วจ้า!!! กิจกรรมสำหรับนักศึกษาที่สนใจในการสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โปรเจกต์ ฯลฯและอยากมีธุรกิจเป็นของตนเอง อย่ารอช้า Startup Thailand League 2022 ” หากคุณมีไอเดีย ฝันอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง ” รับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2565 – 30 เมษายน...
รับสมัคร TED Youth Startup 2565

รับสมัคร TED Youth Startup 2565

รับสมัคร TED Youth Startup 2565 รอบที่ 1 วันที่ 10-23 กุมภาพันธ์ 2565 – โปรแกรม POC : 50 โครงการ รอบที่ 2 วันที่ 3-16 พฤษภาคม 2565 – โปรแกรม IDEA : 100 โครงการ – โปรแกรม POC : 50 โครงการ สมัครได้ที่ :...
กิจกรรมประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ภายใต้โครงการ GSB Micropreneur Academy ประจำปี 2565

กิจกรรมประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ภายใต้โครงการ GSB Micropreneur Academy ประจำปี 2565

มาแล้วจ้า!!! กิจกรรมประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ภายใต้โครงการ GSB Micropreneur Academy ประจำปี 2565 ขอเชิญนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมประกวดกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ประจำปี 2565 เป็นกิจกรรมที่ให้ นิสิต...
อบรมหลักสูตร “กลยุทธ์โปรโมทสินค้าผ่าน live commerce อย่างมืออาชีพ”

อบรมหลักสูตร “กลยุทธ์โปรโมทสินค้าผ่าน live commerce อย่างมืออาชีพ”

ธนาคารออมสิน ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เชิญชวนผู้ที่สนใจ ร่วมอบรมหลักสูตร “กลยุทธ์โปรโมทสินค้าผ่าน live commerce อย่างมืออาชีพ” เพื่อเพิ่มความรู้ในด้าน บุคลิกภาพ การใช้น้ำเสียง เทคนิคการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ Tiktok/Facebook การตลาด...