02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า
Youth Startup Fund ขยายเวลารับสมัคร

Youth Startup Fund ขยายเวลารับสมัคร

Youth Startup Fund (TED Fund) ขยายเวลารับสมัครโปรแกรมสนับสนุนทุนผู้ประกอบการ Start Up แก่นักศึกษาทุกระดับและทุกชั้นปี Ideation Incentive Program (IDEA) ทีมละ 100,000 บาท Prove of Concept (POC) ทีมละ 500,000 – 1,500,000 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31...