02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า
ใหม่! เรียนออนไลน์ไปกับ E-Academy หลักสูตรการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้าระหว่างประเทศ

ใหม่! เรียนออนไลน์ไปกับ E-Academy หลักสูตรการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้าระหว่างประเทศ

หลักสูตรนี้จะพาทุกท่านเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเน้นเนื้อหาด้านเทคโนโลยี เครือข่ายเชื่อมต่อที่สามารถจัดการด้านธุรกิจรูปแบบต่างๆ รู้ถึงความเปลี่ยนไปของเทคโนโลยี และนำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับธุรกิจก่อให้เกิดนวัตกรรม สำหรับการส่งออก โดย...
Green Dewy (บริษัท ดูดีพ จำกัด)  นำเสนอแผนธุรกิจต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน

Green Dewy (บริษัท ดูดีพ จำกัด) นำเสนอแผนธุรกิจต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 10.00 – 11.00 น. ณ RSU Co-Working Space อาคาร5 ชั้น3 มหาวิทยาลัยรังสิต Green Dewy (บริษัท ดูดีพ จำกัด) นำเสนอแผนธุรกิจต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดตั้งทีม Smart Startup Company by GSB Startup...
Dewy กระถางต้นไม้ยิ้มได้   นำเสนอแผนธุรกิจ GSB Smart Start Up Company

Dewy กระถางต้นไม้ยิ้มได้ นำเสนอแผนธุรกิจ GSB Smart Start Up Company

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. Dewy กระถางต้นไม้ยิ้มได้ บริษัท ดูดีพ จำกัด นำเสนอแผนธุรกิจ GSB Smart Start Up Company กับธนาคารออมสินรอบแรก ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Microsoft Team โดยมีผู้ร่วมนำเสนอ ได้แก่ – นางสาวฟอง อินแสง นักศึกษาคณะบัญชี –...
BizzUp Idea Maketplace

BizzUp Idea Maketplace

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 14.15 – 15.00 น. อาจารย์ศศิธร ปังศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและ Start Up พร้อมด้วย ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ชินศรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ และ ผศ.ดร.ธรรณพ อารีพรรค รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการทางนวัตกรรมและวิสาหกิจ...
RSU Startup Demo Prototype 2021

RSU Startup Demo Prototype 2021

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ RSU Co-Working Space อาคาร5 ชั้น3 มหาวิทยาลัยรังสิต ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและ Start Up ฝ่ายวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดกิจกรรมโชว์ผลงาน Start Up นักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบ Startup Thailand League Prototype 2021...