02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า
โครงการ True 5G Tech Sandbox x True Incube by Huawei ASEAN Academy

โครงการ True 5G Tech Sandbox x True Incube by Huawei ASEAN Academy

โครงการ True 5G Tech Sandbox x True Incube by Huawei ASEAN Academy ได้เปิดโอกาสให้สตารทอัพหน้าใหม่ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 รายละเอียดการส่งผลงานสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการ  Idea Solution...
สถาบันส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ม.รังสิต นำเสนอผลงาน IDEA สร้างสรรค์จากผักตบชวา

สถาบันส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ม.รังสิต นำเสนอผลงาน IDEA สร้างสรรค์จากผักตบชวา

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ RSU Co-Working Space ชั้น3 อาคารวิษณุรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต สถาบันส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยรังสิต นางสาวกัญญ์กานต์ กุญโคจร นักศึกษาปริญญาโท (ศิษย์เก่า) วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี , นายกิตติธัช ช้างทอง...
นักศึกษา ม.รังสิต ผ่านคัดเลือก 100ทีม การประกวดผลงาน GSB Micropreneur Academy ปี2564

นักศึกษา ม.รังสิต ผ่านคัดเลือก 100ทีม การประกวดผลงาน GSB Micropreneur Academy ปี2564

           นักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ผ่านเข้ารอบคัดเลือก  100ทีม ในประกวดผลงานกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ภายใต้โครงการ GSB Micropreneur Academy ประจำปี 2564  โดยมหาวิทยาลัยรังสิต มีผลงานผ่านเข้ารอบด้วยกัน 3 ผลงาน ดังนี้ GSB  Auto Parking ...