02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า
RSU Boot Camp Startup 2021

RSU Boot Camp Startup 2021

      พิธีเปิดโครงการกิจกรรม RSU Boot Camp 2021 ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ ฝ่ายวิสาหกิจ ได้ดำเนินงานจัดกิจกรรม RSU Boot Camp 2021 ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2564           ณ ห้อง 6-200 อาคารพระพิฆเนศ (Student Center) มหาวิทยาลัยรังสิต      ได้รับเกียรติจาก...
GSB Micropreneur ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 4.5ล้านบาท

GSB Micropreneur ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 4.5ล้านบาท

ประกาศ มาแล้วจ้า!! โฉมใหม่ของกิจกรรมประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ประจำปี 2564 ภายใต้ชื่อโครงการใหม่ “โครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy)” ธนาคารออมสิน ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ เข้าร่วมประกวดโครงการสร้างผู้ประกอบการ...