02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า
7 หลักสูตร สู่สุดยอดผู้ประกอบการ

7 หลักสูตร สู่สุดยอดผู้ประกอบการ

​อบรมออนไลน์ GSB Micropreneur พบกันวิชาแรก วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. อบรม Online เพื่อเป็นสุดยอดผู้ประกอบการ สำหรับผู้ที่กำลังมองหาความรู้ทางธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการในยุค New Normal รวม 7 วิชา จบหลักสูตรรับใบ E-certificate...
Coaching RSU Startup 2021 (สัปดาห์แรก)

Coaching RSU Startup 2021 (สัปดาห์แรก)

สับดาห์แรก Coaching RSU Startup 2021 โดย -อ.ภาคภูมิ ชัยศิริประเสริฐ (อ.เบียร์) รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี -ดร.กานต์ ยงศิริวิทย์ (อ.หมี) วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี ทีมรับคำปรึกษา – Mricket เนื้อสังเคราะห์จากจิ้งหรีด...
บ่มเพาะนักศึกษาฝึกงาน สาขาธุรกิจและอุตสาหกรรมอาหาร

บ่มเพาะนักศึกษาฝึกงาน สาขาธุรกิจและอุตสาหกรรมอาหาร

วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ ห้อง 334 ชั้น3 อาคารวิษณุรัตน์ ผศ.ดร.วราพร ลักษณลม้าย คณบดีคณะเทคโนโลยีอาหาร พร้อมด้วย ผศ.วนิดา โอศิริพันธุ์ รองคณบดี , ดร.ขวัญหทัย แช่ทองและ อ.ฐานวีร์ ลอยแก้ว ได้ขอพบปะหารือ...
7 หลักสูตรสุดยอดผู้ประกอบการ

7 หลักสูตรสุดยอดผู้ประกอบการ

 ฟรี  เชิญร่วมอบรม Online เพื่อเป็นสุดยอดผู้ประกอบการ ​ สมัครฟรี ​ รับจำนวนจำกัด ​อบรมออนไลน์ GSB Micropreneur สำหรับนักศึกษา และผู้สนใจเริ่มธุรกิจ ที่กำลังมองหาความรู้ทางธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการเริ่มต้นในยุค New Normal รวม 7 วิชา จบหลักสูตรรับใบ...
แชร์ประสบการณ์ ก้าวแรกสู่ธุรกิจนวัตกรรมดิจิทัล

แชร์ประสบการณ์ ก้าวแรกสู่ธุรกิจนวัตกรรมดิจิทัล

วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564  ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ ฝ่ายวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ดำเนินงานจัดกิจกรรมโครงการ RSU Boot Camp Startup 2021  ภายในงานได้มีการจัดเสวนา แชร์ประสบการณ์ให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ในหัวข้อ...