02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า
“Prove of Concept” เกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องวัดระดับความสุกของทุเรียนแบบพกพา(Sook mai)

“Prove of Concept” เกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องวัดระดับความสุกของทุเรียนแบบพกพา(Sook mai)

  วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 14.15 น.          ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ ฝ่ายวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต (TED Fellow) พร้อมด้วย บริษัท เอ็นจอย สมาร์ทโซลูชั่น จำกัด (ผู้เสนอโครงการ) ได้นำเสนอขอรับทุนสนับสนุน “Prove of Concept”...
ต้อนรับ ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ราชภัฏสวนสุนันทา เข้าศึกษาดูงานโครงการ Start up มหาวิทยาลัยรังสิต

ต้อนรับ ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ราชภัฏสวนสุนันทา เข้าศึกษาดูงานโครงการ Start up มหาวิทยาลัยรังสิต

   วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.  ณ RSU Co-Working Space ชั้น3 ตึก5 อาคารวิษณุรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต     ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ ฝ่ายวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต    เปิดบ้านต้อนรับ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา...
RSU BOOT CAMP STARTUP 2021

RSU BOOT CAMP STARTUP 2021

ขอเชิญชวนน้อง ๆ นักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าร่วมกิจกรรมการสร้าง นว้ตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โปรเจ็คท์ และอยากต่อยอดธุรกิจ ??? ???? ???? ??????? ???? ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2564 สำหรับนักศึกษาท่านใดสนใจ สามารถลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการ RSU BooT Camp ได้ตาม Link...
พิธีปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึกษา 2563

พิธีปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึกษา 2563

      วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 – 14.30 น. ณ RSU Co-Working Space อาคาร 5 ชั้น 3       ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ดำเนินงาน พิธีปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปีการศึกษา 2563          ผศ.ดร.วราพร ลักษณลม้าย...