02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า
เข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานโครงการ Startup Thailand League ประจำปีงบประมาณ 2564

เข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานโครงการ Startup Thailand League ประจำปีงบประมาณ 2564

      วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 – 12. 00 น.        อาจารย์ศศิธร ปังศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ ฝ่ายวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานโครงการ Startup Thailand League ประจำปีงบประมาณ 2564 ของ...
ร่วมแชร์ประสบการณ์

ร่วมแชร์ประสบการณ์

มหาวิทยาลัยรังสิต ,มหาวิทยาลัยนิด้า, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับคัดเลือกให้ขึ้นไปแชร์ประสบการณ์ ในการเข้าร่วมโครงการ Startup Thailand League ว่าเกิดประโยชน์ให้กับนักศึกษา ในมหาวิทยาลัย เป็นอย่างไรบ้างและมีอุปสรรค ปัญหา อะไร  ...
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ ประจำเดือน กันยายน 2563

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ ประจำเดือน กันยายน 2563

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ โจทย์ประจำเดือน กันยายน 2563 “ประกวด Creative Idea ทุนหนึ่งแสนนำเสนอแผนธุรกิจพิชิตฝัน” กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Start up   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษา มูลค่า...
ประกวด Creative Idea ประจำเดือนตุลาคม 2563

ประกวด Creative Idea ประจำเดือนตุลาคม 2563

มาแล้วจ้าาาา ⭐ โจทย์ท้าประลอง Creative Idea ประจำเดือน ตุลาคม 2563 กิจกรรมประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup ?.โจทย์ประจำเดือนนี้ “ดัน Street Food ไทย ให้ดังไกลทั่วโลก”.? ร่วมสนุกง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน1. ? Like & Share...