02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า
โจทย์ท้าประลอง Creative Idea ประจำเดือน กันยายน 2563

โจทย์ท้าประลอง Creative Idea ประจำเดือน กันยายน 2563

กิจกรรมประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup ?.โจทย์ประจำเดือนนี้ “ทุนหนึ่งแสน นำเสนอแผนธุรกิจ พิชิตฝัน”.? ร่วมสนุกง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน1. ? Like & Share โพสต์นี้แบบสาธารณะ2. ? ถ่ายคลิป VDO สุด WOW ความยาวไม่เกิน 3...