02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า
บรรยายพิเศษรายวิชา คิดนอกกรอบ (RSU152)

บรรยายพิเศษรายวิชา คิดนอกกรอบ (RSU152)

วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563เวลา 9.00-15.45 น. ณ RSU Co-Working Space ชั้น 3 ตึก 5 อาคารวิษณุรัตน์ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและ Start Up ฝ่ายวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดการอบรมเพิ่มทักษะความรู้ เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ Start Up ให้กับนักศึกษารายวิชา...
มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกิจกรรมแสดงผลงานมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ (Startup Prototype Showcase of the Enterpreneurial University)

มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกิจกรรมแสดงผลงานมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ (Startup Prototype Showcase of the Enterpreneurial University)

     วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563  เวลา 10.00 น. ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและ Start Up ฝ่ายวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต โดย อ.ศศิธร ปังศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและ Start Up   ได้นำน้อง ๆ นักศึกษาที่ได้รับเงินสนับสนุนจาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) จำนวน 6ทีม...
Design your future ,Gen Z อยากบอก..

Design your future ,Gen Z อยากบอก..

ถ้าคุณเป็นหนึ่งคนที่มีไอเดียสุดเจ๋ง ถึงเวลาต้องแชร์ให้โลกรู้ !! ??✨ depa ร่วมกับ G-YU Creative ชวนเหล่า Creators น้องใหม่ไฟแรงเฟร่อออ มาร่วมประกวดคลิปสั้นในหัวข้อ “Design your future ,Gen Z อยากบอก..” ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้งาน Digital Your Life 2020...
ประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation) “แค่ใจก็เพียงพอ : Honor the King’s Legacy”

ประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation) “แค่ใจก็เพียงพอ : Honor the King’s Legacy”

Nissan ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วม  ประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation) “แค่ใจก็เพืยงพอ : Honor the King’s Legacy” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร คุณสมบัติผู้ส่งงาน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป...