02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า
Renewable Energy for Startup 2020 : ประกวดออกนวัตกรรม พลังงานทดเเทนจาก Solar Cell

Renewable Energy for Startup 2020 : ประกวดออกนวัตกรรม พลังงานทดเเทนจาก Solar Cell

???ประกาศๆ มีโครงการดีๆมาเสนอ ทาง ISAAC​ ร่วมกับกลุ่มพลังงานหมุนเวียน​สภาอุตสาหกรรม​ จะจัดประกวด Renewable Energy for Startup 2020 : ประกวดออกนวัตกรรม พลังงานทดเเทนจาก Solar Cell?ลิ้งค์การสมัครเข้าร่วมโครงการ : https://forms.gle/YuQhiH7YDAT6GzUYAขั้นตอนที่ 1 :...
True Startup Factsheet

True Startup Factsheet

True Startup Factsheet โครงการบ่มเพาะนิสิตนักศึกษาและคนรุ่นใหม่ที่มี passion สนใจธุรกิจสตาร์ตอัพ โดยเชื่อมประสบการณ์สู่ความสำเร็จ ด้วยที่ปรึกษา เงินทุนสนับสนุน และต่อยอดกับธุรกิจต่างๆ ในกลุ่มทรู และพันธมิตรธุรกิจ เพื่อช่วยสร้างสตาร์ตอัพรุ่นใหม่ให้กับ Innovation...
AIS The StartUp

AIS The StartUp

MONTHLY PITCHING การคัดเลือกที่มองหาธุรกิจที่ตอบโจทย์ AIS The StartUp ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ FinTech and Payment, Insurance, VDO streaming, Gaming และธุรกิจอื่นๆ เพื่อโอกาสที่จะเติบโตได้ทั้งในประเทศและนอกประเทศ อย่ารอช้า เรารอผลงานของคุณอยู่ ข้อมูลเพิ่มเติม...
RSU151 เทอม1/2563 สัปดาห์แรก

RSU151 เทอม1/2563 สัปดาห์แรก

 วันจันทร์ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. สถาบัน Gen.Ed ร่วมกับ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและ Start Up มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา RSU151 ประสบการณ์จากการสตาร์ทอัพ และการเป็น ผู้ประกอบการธุรกิจ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563...