02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า
กิจกรรมประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรมประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

โจทย์ประจำเดือนนี้ “ประกวด Creative Idea ธุรกิจสร้างสรรค์ ทำได้จริง Living Tech” ? ร่วมสนุกง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน 1. ? Like & Share โพสต์นี้แบบสาธารณะ 2. ? ถ่ายคลิป VDO สุด WOW ความยาวไม่เกิน 3 นาที 3. ?‍? ส่งคลิปให้ผู้ประสานงานกิจกรรม Smart Start Idea by GSB...