02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Start upและทีมงานธนาคารออมสินเข้าเยี่ยมและสวัสดีปีใหม่สำนักงานบ่มเพาะธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิต

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Start upและทีมงานธนาคารออมสินเข้าเยี่ยมและสวัสดีปีใหม่สำนักงานบ่มเพาะธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิต

คุณเบญจมาภรณ์ จันทร์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Start up คุณธนกฤตา เจริญพานิช รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด คุณณาตยา มณฑิราช รองผูอำนวยการฝ่ายพัฒนาและทีมงานธนาคารออมสิน...
กิจกรรมประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup ประจำเดือน มกราคม 2563

กิจกรรมประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup ประจำเดือน มกราคม 2563

โจทย์ประจำเดือนนี้ “ประกวด Creative Idea นำเสนอของเล่น หรือ เกมเสริมทักษะ สร้างรายได้” ? ร่วมสนุกง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน 1. ? Like & Share โพสต์นี้แบบสาธารณะ 2. ? ถ่ายคลิป VDO สุด WOW ความยาวไม่เกิน 3 นาที 3. ?‍? ส่งคลิปให้ผู้ประสานงานกิจกรรม Smart Start Idea by GSB...