02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า
SMART STARTUP ก้าวอย่างฉลาด สร้างโอกาสสตาร์ทอัพ

SMART STARTUP ก้าวอย่างฉลาด สร้างโอกาสสตาร์ทอัพ

“SMART STARTUP ก้าวอย่างฉลาด สร้างโอกาสสตาร์ทอัพ” มาพบกับสัมมนาดีๆ ที่จัดโดยสาขาวิชามัลติมีเดีย ได้ในวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 15-201 อาคารดิจิตอล มัลติมีเดีย คอมเพล็กซ์ (อาคาร 15) วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต...