02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า
ขอเชิญชวนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ปี 7

ขอเชิญชวนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ปี 7

สำนักงานบ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้มีการดำเนินการจัดกิจกรรม BOOT CAMP 2019ในวันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ.อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 1-301 มหาวิทยาลัยรังสิตโดยมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างนวัตกรรมเตรียมตัวสู่เวที STARTUP...
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ

สำนักงานบ่มเพาะธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ โครงการกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Start up ประจำเดือน มีนาคม 2562 ในโจทย์ “ประกวด Idea WoW สร้างสรรค์โฆษณาธนาคารออมสินให้ถูกใจ Gen Z” รางวัลชนะเลิศอันดับ 1    ได้รับทุนการศึกษา...