02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า
“สุดยอด SMEs STARTUP”

“สุดยอด SMEs STARTUP”

ธนาคารออมสินเชิญร่วมประกวด “สุดยอด SMEs STARTUP” ในคอนเซ็ปต์ #ทำได้เลย #ทำได้เร็ว#ทำได้จริง...