02-997-2222 ต่อ 3202-4 bic@rsu.ac.th

มาแล้วจ้าาาา ⭐ โจทย์ท้าประลอง Creative Idea ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 กิจกรรมประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup 🚀
.
โจทย์ประจำเดือนนี้ “แผนพลิกฟื้นธุรกิจท่องเที่ยวไทย กระตุ้นรายได้สู่ชุมชน”
.
💢 ร่วมสนุกง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน
1. 👍 Like & Share โพสต์นี้แบบสาธารณะ
2. 📽 ถ่ายคลิป VDO สุด WOW ความยาวไม่เกิน 3 นาที
3. 👩‍💻 ส่งคลิปให้ผู้ประสานงานกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ประจำมหาวิทยาลัย เพื่อให้คณะกรรมการของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ตัดสิน
.
📣 **กำหนดเวลาส่งผลงาน และเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม สามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานโครงการของมหาวิทยาลัยในสังกัดของผู้เข้าประกวด**
.
.
นักศึกษาสนใจสมัครร่วมโครงการ กรอกข้อมูลที่ลิงค์นี้ >> https://forms.gle/7nmJCpfaSXSY7FUu6
.
📢🎖ไอเดียใครปัง และ WOW โดนใจ เตรียมรอรับของรางวัล 🏆 กันได้เล๊ยยยย
.
รีบส่งไอเดียสุดว้าวกันเข้ามาเยอะๆ น๊าาาา 😍 #ออมสินดูแลคุณมากกว่าใคร
.
#SmartStartIdeaByGSBStartup #GSBSMEsStartup #GSBInnovationClub
🔴⚪🔵⚪🔴
.
—————–
📌 หมายเหตุ :
– ขอสงวนสิทธ์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะนิสิต/นักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และ/หรือ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และ/หรือ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ Startup และ SMEs กับธนาคารออมสินเท่านั้น
—————–
📣 เงื่อนไขการรับทุนการศึกษากิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup
1. ผลงานที่ผู้เข้าประกวดนำเสนอ ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น รวมถึงต้องไม่กระทำการใดเพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ ผู้เข้าประกวดต้องรับผิดชอบด้านลิขสิทธิ์ของข้อมูลทุกชนิด ธนาคารออมสินจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นหากเจ้าของลิขสิทธิ์ทวงถามความเป็นเจ้าของ
2. หากพบในภายหลังว่าผู้เข้าประกวดได้ทำผิดเงื่อนไขการประกวดและขาดคุณสมบัติ ธนาคารออมสิน ขอระงับการให้ทุนการศึกษา รวมถึงการเรียกคืนทุนการศึกษาทั้งหมด
3. เงื่อนไขอื่นๆ นอกเหนือจากข้อกำหนดข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด 

ดูน้อยลง