02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า

โจทย์ประจำเดือนนี้ “ประกวด Creative Idea นำเสนอของเล่น หรือ เกมเสริมทักษะ สร้างรายได้”

? ร่วมสนุกง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน

1. ? Like & Share โพสต์นี้แบบสาธารณะ
2. ? ถ่ายคลิป VDO สุด WOW ความยาวไม่เกิน 3 นาที
3. ?‍? ส่งคลิปให้ผู้ประสานงานกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ประจำมหาวิทยาลัยเพื่อให้คณะกรรมการของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ตัดสิน