02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า

วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564  ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ ฝ่ายวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ดำเนินงานจัดกิจกรรมโครงการ RSU Boot Camp Startup 2021  ภายในงานได้มีการจัดเสวนา แชร์ประสบการณ์ให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ในหัวข้อ “ก้าวแรกธุรกิจนวัตกรรมดิจิทัล”  ดำเนินงานเสวนา โดย ดร.ณิฎา เด่นไพศาล (พิธีกร) , คุณวรวุฒิ พิรักษา : บริษัท สปอร์ตไลซ์ ประเทศไทย จำกัด , คุณอภิพร สิมะพรรชัย : Seeker Company Limited