02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า
วันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.30 น.
   อาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต (กลุ่มรังสิตร่วมใจ) ได้ลงพื้นที่ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกกำลัง 2 ประจำปี 2565 ของ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านสวยใสพัฒนา ครั้งที่2
46/211 หมู่ 4 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี