02-997-2222 ต่อ 3202-4 bic@rsu.ac.th

10 TEAM RSU STARTUP 2020

RSU STARTUP THAILAND LEAGUE 2020

คณะกรรมการประชุมโครงการ Startup ปี2563 ครั้งที่ 1

กิจกรรม RSU Boot Camp Startup 2020

การพบปะอาจารย์ที่ปรึกษา

Test​ Pitching  RSU Team

16/7/2563 – 17/7/2563

PITCHING STARTUP THAILAND LEAGUE 2020 

18/7/2563

ประชุม 6 ทีม ผ่านเข้ารอบ STARTUP THAILAND 2020

29/7/2563

STARTUP THAILAND 2020 Showcase

15/9/2563

6 Team Showcase

Video