02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า

มาแล้วจ้าาาา  โจทย์ท้าประลอง Creative Idea ประจำเดือน ตุลาคม 2563 กิจกรรมประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup ?
.
โจทย์ประจำเดือนนี้ “ดัน Street Food ไทย ให้ดังไกลทั่วโลก”
.
? ร่วมสนุกง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน
1. ? Like & Share โพสต์นี้แบบสาธารณะ
2. ? ถ่ายคลิป VDO สุด WOW ความยาวไม่เกิน 3 นาที
3. ?‍? ส่งคลิปให้ผู้ประสานงานกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ประจำมหาวิทยาลัย เพื่อให้คณะกรรมการของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ตัดสิน
.
? **กำหนดเวลาส่งผลงาน และเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม สามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานโครงการของมหาวิทยาลัยในสังกัดของผู้เข้าประกวด**
.
.
นักศึกษาสนใจสมัครร่วมโครงการ กรอกข้อมูลที่ลิงค์นี้ >> https://forms.gle/7nmJCpfaSXSY7FUu6
.
??ไอเดียใครปัง และ WOW โดนใจ เตรียมรอรับของรางวัล ? กันได้เล๊ยยยย
.
รีบส่งไอเดียสุดว้าวกันเข้ามาเยอะๆ น๊าาาา ? #ออมสินดูแลคุณมากกว่าใคร
.
#SmartStartIdeaByGSBStartup #GSBSMEsStartup #GSBInnovationClub
???
.
—————–
? หมายเหตุ :
– ขอสงวนสิทธ์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะนิสิต/นักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และ/หรือ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และ/หรือ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ Startup และ SMEs กับธนาคารออมสินเท่านั้น
—————–
? เงื่อนไขการรับทุนการศึกษากิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup
1. ผลงานที่ผู้เข้าประกวดนำเสนอ ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น รวมถึงต้องไม่กระทำการใดเพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ ผู้เข้าประกวดต้องรับผิดชอบด้านลิขสิทธิ์ของข้อมูลทุกชนิด ธนาคารออมสินจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นหากเจ้าของลิขสิทธิ์ทวงถามความเป็นเจ้าของ
2. หากพบในภายหลังว่าผู้เข้าประกวดได้ทำผิดเงื่อนไขการประกวดและขาดคุณสมบัติ ธนาคารออมสิน ขอระงับการให้ทุนการศึกษา รวมถึงการเรียกคืนทุนการศึกษาทั้งหมด
3. เงื่อนไขอื่นๆ นอกเหนือจากข้อกำหนดข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด