02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า

บุคลากร | Personnel

อ. ศศิธร ปังศิริกุล

อ. ศศิธร ปังศิริกุล

ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ

  • E-mail : pngsrkl.bsic@gmail.com
  • Tel : 0-2997-2222 ต่อ 3204
  • Room : ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ห้อง 334 ชั้น 3 อาคารวิษณุรัตน์ (ตึก 5)
อ. ธัญวรัตน์ แดงลิ่ม

อ. ธัญวรัตน์ แดงลิ่ม

รองผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ

  • E-mail :thanwarat.d@rsu.ac.th
  • Tel : 0-2997-2222 ต่อ 3203
  • Room : ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ห้อง 334 ชั้น 3 อาคารวิษณุรัตน์ (ตึก 5)
นายศุภวิชญ์ พรมติ๊บ

นายศุภวิชญ์ พรมติ๊บ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร

  • E-mail : supawit.p@rau.ac.th 
  • Tel : 0-2997-2222 ต่อ 3202
  • Room : ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ห้อง 334 ชั้น 3 อาคารวิษณุรัตน์ (ตึก 5)
นายสิทธินนท์ คำไวย์

นายสิทธินนท์ คำไวย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์

  • E-mail : sithinon.k@rsu.ac.th
  • Tel : 0-2997-2222 ต่อ 3202
  • Room : ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ห้อง 334 ชั้น 3 อาคารวิษณุรัตน์ (ตึก 5)