02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 15.30 – 15.30 น. Townhall S ชั้น 7 ตึก True Digital Park , BTS ปุณณวิถี
นายปัณณธร หมั่นหาผล สถาบันเศรษฐศาสตร์ , นางสาวชติกาญจน์ เลาหะแสงเจริญ คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยรังสิต
ได้เข้าร่วม Piching ทดสอบความสามารถ เสนอไอเดียธุรกิจ ก่อนลงสนามจริง กับกิจกรรม “The Perfect Pitch”
จัดโดย true digital_park , true incube
โดยกิจกรรมภายในงานมี Commentator ที่เป็นกันเอง มาช่วยขัดเกลา PERFECT IDEA , PERFECT ในเวทีใหญ่ ๆ ต่อไป

ภาพ : นายธนิก ประสพศร

เนื้อหา : นายสุรกิจ วงศ์สุวรรณ