02-997-2222 ต่อ 3202-4 bic@rsu.ac.th

นางสาวพีระดา จิระวัฒน์วิสุทธิ์  นักศึกษาวิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต

คว้ารางวัลอันดับที่ 3  จำนวนเงิน 10,000 บาท (หัวข้อไอเดีย: สาหร่ายขนาดเล็กในท่อภายนอกอาคารเพื่อผลิตออกซิเจน) การแข่งขันนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Bangkok Climate Change Hackathon ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563   จัดโดย True Digital Park ร่วมกับสถานทูตอังกฤษ 

 

ภาพ : True Digital Park

เนื้อหาข่าว : นายสุรกิจ วงศ์สุวรรณ