02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า

ทีม ปูนาขาไม่เก  วิสาหกิจชุมชนเพ็ชรประไพหัตถศิลป์  ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการธนาคารออมสินและมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นทีมยอดเยี่ยม (The Best) ในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยรังสิต ปี 2563-2564

วิสาหกิจชุมชนเพ็ชรประไพหัตถศิลป์  ตั้งอยู่ 6/2 หมู่ 3 ตำบลบึงหอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150  ประธานชุมชน นายประพจน์ เพชรประไพ  จัดตั้งเมื่อปี 2556 ก่อนจะมาทำฟาร์มปูนาเคยเป็นวิสาหกิจชุมชนทำกรอบรูป รูปที่ปักจากผ้าใบ รูปเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ช่วงหลังงานกรอบรูป ไม่ได้รับความนิยม จึงเริ่มหาผลิตภัณฑ์เสริมเพื่อกระตุ้นรายได้ให้แก่สมาชิก จึงเริ่มทำฟาร์มปูนาแปรรูป ขยายพันธุ์ เพื่อส่งให้ลูกค้าในปัจจุบัน

นักศึกษาและชุมชนช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปูนารสชาติต่างๆ พร้อมทั้งแนะนำการผลิตน้ำพริกเผาปูนาให้ได้การรับรองมาตรฐาน มี อย. ออกแบบบรรจุภัณฑ์ คำนวณต้นทุน ราคาขาย พร้อม กับการตรวจสอบคุณภาพ และสร้างการรับรู้ของผลิตภัณฑ์โดยการโปรโมทเพจ Facebook ทดลองวางจำหน่าย จำหน่ายทาง shopee

ผู้ร่วมการดำเนินโครงการ

 • อ.ฐานวีร์ ลอยแก้ว  อาจารย์ประจำหลักสูตรอุตสาหกรรมอาหาร คณะเทคโนโลยีอาหาร
 • อ.ธฤต อภิสิทธิวงศ์  อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีอาหาร
 • นางสาวสุพัตรา แนบนุช นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอาหาร
 • Mr.Phirum Yeourn นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอาหาร
 • นายสรธร รัตนาภินันท์ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอาหาร
 • นายคณาธิป นามทอง นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอาหาร
 • นายสุภเวช ปิยะทัสสี นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอาหาร
 • นางสาวนัฐทริกา สุภาสอน นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
 • นางสาววราภรณ์ โอษฐ์แก้ว นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
 • นางสาวศกาวรัตน์ แรงกล้า นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
 • นางสาวกานต์ธิดา หัทยานนท์ นักศึกษาคณะบัญชี
 • นางสาวณัฏฐนิช ปลูกไม้ดี นักศึกษาคณะบัญชี