02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า

     อาจารย์ นักศึกษา  มหาวิทยาลัยรังสิต   โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี2563    ร่วมออกบูธขายผลิตภัณฑ์ งานวันเกษตร-อาหาร รังสิต ครั้งที่ 6  ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2563  ณ สนามหน้าเสาธง มหาวิทยาลัยรังสิต 

    วิสาหกิจชุมชนที่ร่วมออกบูธขายผลิตภัณฑ์  ได้แก่

  1. วิสาหกิจชุมชนฟาร์มเห็ดวราปภา
  2. วิสาหกิจชุมชนข้าวปลอดภัยหนองน้ำใหญ่
  3. วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์พื้นบ้านและข้าวเพื่อสุขภาพตำบลมหาราช
  4. วิสาหกิจชุมชนเพ็ชรประไพหัตถศิลป์
  5. วิสาหกิจชุมชนบ้านพอเพียง เกษตรปลอดสารเคมี
  6. วิสาหกิจชุมชนคนเอาถ่านตำบลวิหารแดง

 

ภาพข่าว : นายธนิก ประสพพร

เนื้อข่าว : นายสุรกิจ วงศ์สุวรรณ