02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ โจทย์ประจำเดือน กันยายน 2563 “ประกวด Creative Idea ทุนหนึ่งแสนนำเสนอแผนธุรกิจพิชิตฝัน” กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Start up
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษา มูลค่า 30,000 บาท
ทีม Plant food นางสาวขวัญพิชชา สุเมธสิทธิกุล
สาขาวิชานวัตกรรมการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
 
ขอแสดงความยินดีด้วยครับ
 
#RSU #BSIC #GSBInnovationClub
#GSBSMEsStartup
#SmartStartIdeabyGSBStartup
#ประกาศผลรางวัลระดับประเทศ