02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า

ขอแสดงความยินดีกับทีม ผลิตภัณฑ์จากกาบหมากใยมะพร้าว และเครื่องอัดขึ้นรูปภาชนะต้นแบบ
ที่ได้รับอนุมัติการสนับสนุนจาก โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น
( Youth Startup Fund ) : IDEA
จำนวนเงิน 100,000 บาท